OVER ONS BILATERALE SAMENWERKING MULTILATERALE SAMENWERKING WETGEVING IN VOORBEREIDING WETTELIJKE & ADMINISTRATIEVE REGELINGEN CONTACT

Het Ministerie van Volksgezondheid is belast met de volksgezondheid in de ruimste zin en het toezicht op de behartiging van de volksgezondheid in het bijzonder. Hierbij moet de kwaliteit, beschikbaarheid en bereikbaarheid van de gezondheidszorg in Suriname gewaarborgd zijn.

Iedere burger heeft recht op gezondheidszorg. De Staat is verantwoordelijk voor de collectieve algemene gezondheidszorg, terwijl elk individu de verantwoordelijkheid voor zijn eigen gezondheid draagt. Inzet en betrokkenheid van alle actoren is van essentieel belang om het hoogste rendement te halen uit de financiƫle inspanningen, waarbij de kwaliteit van de aangeboden gezondheidszorg centraal staat.

Voor het welslagen van de uitvoering van het beleid is een goed functionerend ministerie met een goed operationeel beleid een essentiƫle voorwaarde. De organisatiestructuur geeft aan uit welke geledingen de organisatie is opgebouwd en op welke wijze deze met elkaar samenhangen. Er zijn onderdirectoraten, elk met een aantal afdelingen.

Het onderdirectoraat Volksgezondheid kent de afdeling Juridische Zaken, een afdeling die een belangrijke rol te vervullen heeft op het ministerie. Het is noodzakelijk dat het institutioneel wettelijk kader bekend en duidelijk is en dat de vaststelling van functies en het uitvoeren van de vele taken geschiedt vanuit een wettelijke grondslag. Deze grondslag is de wet- en regelgeving die specifiek van toepassing is op het Ministerie van Volksgezondheid.

Op deze website is de bestaande wet- en regelgeving opgenomen betreffende de Geneeskunde en Volksgezondheid in Suriname. Door de overzichtelijke indeling is de huidige wet- en regelgeving beter toegankelijk voor functionarissen van het ministerie en andere betrokkenen wat de duidelijkheid over taken en functies bevorderd.

© 2018 Schurman Advocaten. Alle rechten voorbehouden