OVER ONS BILATERALE SAMENWERKING MULTILATERALE SAMENWERKING WETGEVING IN VOORBEREIDING WETTELIJKE & ADMINISTRATIEVE REGELINGEN CONTACT

Voorschriften Volksgezondheid Suriname
Wettelijke en administratieve regelingen betreffende de Geneeskunde en Volksgezondheid in Suriname

Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname

Nummer Type Omschrijving
SB 1983 no.20 Inwerkingstreding Instelling Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (Decreet-E 37)

Bevoegdheden

Nummer Type Omschrijving
SB 1982 no.42 Inwerkingstreding Delegatie van bevoegdheid tot het opleggen van tuchtstraffen door de Minister van Volksgezondheid

Geneeskundige Beroepen & Opleidngen

Nummer Type Omschrijving
GB 1939 no.53 Aanwijzingen Aanwijzing van de Geneeskundige Commissie als keuringscommissie

Organisatie

Nummer Type Omschrijving
GB 1974 no.15 Wijziging/Aanvulling Vervanging van de Ministers bij ontstentenis of verhindering
GB 1971 no.136 Wijziging/Aanvulling Nadere wijziging van het Landsbesluit Instelling en Taakomschrijving Departementen
GB 1970 no.5 Landsbesluiten Landsbesluit Instelling en Taakomschrijving Departementen.
GB 1959 no.25 Beschikkingen Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid d.d. 6 maart 1959 houdende instelling van de gezondheidsraad.
GB 1956 no.71 Inwerkingstreding Invoering titulatuur van “Directeur van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg” en van “Hoofd van de Pharmaceutische Dienst” Bijblad op het GB no.386 Reglement op de Dienst ter bevordering van de mondhygiëne in SurinameBij blad op het GB no.366 Instructie voor de Gouvernementsapotheker te Nieuw Nickerie
GB 1955 no.36 Inwerkingstreding Invoering van de titel van “Direkteur van Volksgezondheid”
GB 1951 no.114 Besluiten Organisatie Departement van Volksgezondheid in afdelingen (diensten)GB1951 no.175
GB 1924 no.77 Inwerkingstreding Instructiën van de Geneeskundige Commissie en van de Secretaris der Commissie

Personele zaken

Nummer Type Omschrijving
SB 1985 no.21 Wijziging/Aanvulling Verbeterblad op SB 1984 no.93 (Vaststelling nieuwe regeling betreffende uniformkleding van de opzichters bij de Sanitaire Inspectie)
SB 1984 no.93 Vaststellingen Vaststelling nieuwe regeling betreffende uniformkleding van de opzichters bij de Sanitaire Inspectie.
SB 1984 no.72 Wijziging/Aanvulling Wijziging naam “Sanitaire Inspectie” in “Milieu-Inspectie”
SB 1983 no.3 Wijziging/Aanvulling Nadere wijziging Reglement voor de dienst der Gouvernements-geneesheren
SB 1981 no.165 Wijziging/Aanvulling Wijziging Reglement voor de dienst der Gouvernementsgeneesheren
GB 1958 no.31 Regelementen Reglement voor de dienst der gouvernementsheren

Sociale Verzekeringen (AZV)

Nummer Type Omschrijving
GB 1973 no.65 Inwerkingstreding Instelling van een Instituut voor Sociale Verzekeringen

Stichting Jeugdtandverzorging

Nummer Type Omschrijving
SB 1983 no.60 Buitenwerkstelling Opheffing dienst ter bevordering van de mondhygiëne in Suriname en overdracht goederen aan Stichting Jeugdtandverzorging

Volksgezondheidsdienstverordening

Nummer Type Omschrijving
GB 1962 no.38 Wijziging/Aanvulling Wijziging van de Volksgezondheidsdienstverordening
GB 1939 no.7 Inwerkingstreding Inwerkingtreding “Volksgezondheidsdienstverordening 1938”
GB 1938 no.131 Verordeningen Volksgezondheidsdienstverordening 1938© 2018 Schurman Advocaten. Alle rechten voorbehouden